Gazowe grzejniki konwekcyjne GAMA

Gazowe grzejniki konwekcyjne GAMA z odciągiem spalin do komina
Grzejniki gazowe GAMA są odporne na temperatury poniżej zera, nie
wymagają podłączenia do źródła energii elektrycznej
.
Grzejniki gazowe GAMA modele F-3, F-3L, F-5, F-5L przeznaczone są do umieszczenia na podłodze.
Ogrzewanie ekonomiczne.
Niskie koszty inwestycyjne
W porównaniu z centralnym ogrzewaniem ( kocioł, grzejniki ) koszty inwestycyjne ogrzewania są niższe o prawie 50%.
Bezpieczna eksploatacja
Grzejniki gazowe GAMA odznaczają się absolutnym bezpieczeństwem eksploatacji. W przypadku stanu zakłócenia bezpiecznik termoelektryczny wyłączy dopływ gazu.
Rodzaj gazu: G20 ( gaz ziemny GZ 50 ), G30 ( gaz płynny propan-butan )