Ariston – kocioł gazowy – T2

Rysunek rozstrzelony T2 21 MFFI ‘S’
Rysunek rozstrzelony T2 23 MFFI ‘N’
Rysunek rozstrzelony T2 23 MI ‘N’
Rysunek rozstrzelony T2 23 MI ‘S’

Kocioł gazowy Ariston dwufunkcyjny

Kocioł gazowy Ariston dwufunkcyjny