Ariston – kocioł gazowy – TX

Rysunek rozstrzelony TX 23 MI MFFI