Kocioł gazowy C&M Bayard

Rysunek rozstrzelony Bayard